Теми с практическо приложение

Създадена на 16 Май 2024
Посещения: 135

Миома на матката е най-честия доброкачествен тумор, диагностициран от гинеколозите. Може да бъде открит случайно при гинекологичен преглед у безсимптомни жени, или да причинява оплаквания –  кръвотечения, водещи до анемия, болки, подуване на корема и др. След появата на ултразвука диагнозата е лесна и позволява да се определи броя на миомите възли, техния размер, разположение в мускулатурата. Обичайно възлите имат кръгловата форма с ясно видима граница, ултразвуковата им плътност е подобна на тази на миометриума, по-често по-ниско ехогенни, но при наличие на калциеви отлагания могат да се установят и хиперехогенни участъци – по капсулата или в самия възел. Когато нарастването на миомата не се съпътства с адекватно развитие на кръвоснабдяването ѝ в нея настъпват промени – най-често хиалинна дегенерация и по-рядко кистична. Това може да бъде свързато със симптоми (болки) или без каквито и да е оплаквания. Променената миома може да постави диагностични проблеми, особено при жени, без анамнеза за такъв тумор до момента.
Пациентка на 47 г. е диагностицирана с киста на яйчника и насочена за оперативно лечение. От няколко месеца се оплаква от по-обилни менструации,  установила подуване на корема в долната част. Има две раждания с цезарови сечения. Взета цитонамазка – ПАП 2,  туморните маркери CA 125 и HE 4 са в норма.

прочетете повече
Създадена на 30 Октомври 2016
Посещения: 8407

placenta praeviaБлизо 45% от ражданията  в България към момента стават чрез цезарово сечение. Един от проблемите, за които малко се говори, е отражението на абдоминалното родоразрешение върху последващите бременности.  От множество проучвания  е известно, че placenta praevia и  placenta accreta (с всичките и форми) се наблюдават по-често при жени с предшестващо цезарово сечение. Според  мета анализ на Faiz and Ananth*  вероятността за placenta praevia след абдоминално родоразрешение се увеличава с 2,6 пъти. Silver and associates** определят вероятност от 1,3% за placenta praevia след 1 цезарово сечение, но след 6 рискът става 3,4%, което почти 10 пъти над средната честота, считана за 0,4%.  Съвсем логично е, с оглед високия процент цезарови сечения, да очакваме в бъдеще значително покачване на тази патология у нас.

прочетете повече
Създадена на 05 Ноември 2014
Посещения: 13251

moreТемата на 5-та Национална конференция МОРЕ 2014 (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти) беше Поведение при овариален карцином, включително карцином на фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином.

От тук може да изтеглите:

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при овариален карцином

и

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2014 Клинично поведение при овариален карцином

прочетете повече
Създадена на 02 Май 2014
Посещения: 14067

cesareanВ свое съвместно указание American College of Obstetricians and Gynecologists и Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) насърчават медицинския персонал да дава повече време на раждащите през първи и втори период на раждането, като по този начин жените се предпазват от цезарово сечение при първа бременност, което на практика води до цезарови сечения при следващи бременности. За времето от 1996г. честотата на цезарови сечения в САЩ е нараснала с 60% (от тях 60% са при първораждащи) и въпреки че, операцията може да е животоспасяваща за плода и за майката, в медицинските среди се засилват опасенията че, секциото се използва прекомерно, без ясни доказателства за подобрени майчин и фетален изход.

В Williams Obstetrics, 22 издание, 2005г. четем, че за начало на активното раждане се приема разширение на маточната шийка от 3 до 5 см, или повече и наличие на маточни контракции. Съответно средната продължителност на втори период на раждането е определена като 50 минути при примипари и 20 мин. при мултипари.

прочетете повече
Създадена на 26 Януари 2014
Посещения: 16151

ImageНаскоро имах пациентка на 74 години, която беше изпратена за пробно абразио поради установен абнормен резултат от цитологичния скриниг (ПАП 3). Първото, което ме учуди беше защо на 74 годишна жена някой прави цитологичен скриниг? Оказа се, че е по желание на пациентката, която нямаше оплаквания.

прочетете повече