Цезарово сечение

Последно обновена на 07 Декември 2014
Създадена на 04 Април 2014
Посещения: 66451

cesarean KonstantinovЦезаровото сечение е акушерска операция, при която раждането се извършва чрез разрез на коремната стена и матката. Бебето се изважда през този разрез, за разлика от естественото раждане.

Историята на цезаровото сечение започва далеч назад във вековете, а произхода на наименованието (цезарово) е неясен. Почти сигурно е, че след подобни операции в далечното минало жените не са оцелявали поради кръвозагуба и инфекция, за това до тях се е прибягвало само в случай на умиращи родилки. Истинското включване на цезаровото сечение в акушерската практика започва в края на 19-ти и началото на 20-ти век, когато се усъвършенстват оперативната техника и анестезия. Но едва появата на антибиотиците през 40-те години на миналия довежда до значително намаляване на инфекциозните усложнения, които са представлявали сериозен проблем по това време. През последните десетилетия сигурността на операцията се подобри значително, благодарение на усъвършенстване на оперативната техника, модерната анестезия, използването на синтетичен шевен материал с атравматични игли и профилактичното прилагане на широкоспектърни антибиотици.

Каква част от жените раждат с цезарово сечение?

Тенденцията за увеличение е изразена. В най-голямата акушеро - гинекологична болница у нас – „Майчин дом“- София през 1977г. 4,1% от жените са раждали с цезарово сечение, през 1986г. – 13,92%, през 2000г. – 24,52%*, а в края на 2014г. – 50%. На национално ниво тенденциите в момента са същите – за 2012г. 36% от ражданията са били цезарови сечения, 2013г. – 38,4%, а към края на 2014г. – 41%**. По този показател сме над средното ниво в Европейския съюз, значително над страните с най-малък дял цезарови сечения – Швеция, Финландия, Словения

Какви са показанията за цезарово сечение?

Цезарово сечение трябва да се предлага тогава, когато раждане по нормалните механизми е невъзможно, или когато раждането през естествените родилни пътища е по-рисковано за майката и/или плода от цезаровото сечение. Казано с други думи – трябва да има някакви медицински показания за извършване на операцията от страна на бременната или от страна на плода. Бърз поглед към посочената по-горе статистика на нарастване броя раждания с цезарово сечение ще ни подскаже, че днес далеч не само медицинските показания определят начина на раждане. Защото нито заболяванията при бременните, нито състоянията, заплашващи плода са се увеличили в пъти, подобно на увеличението при броя раждащи с операция. В същност днес цезарово сечение се прави освен по медицински причини и по желание на пациентката (формално скрито зад фалшиви показания), заради удобство при избора на ден и час за раждане, поради опасения в медицинския персонал, че биха били обвинени в случай на неблагоприятен изход след нормално раждане, поради подобрените оперативни техники и реанимационни грижи, даващи (често фалшиво!) чувство на сигурност за операцията, поради променени нагласи в обществото (късно раждане, едно дете, пример от светски личности ) и др.

Какви са преимуществата на цезаровото сечение пред нормалното раждане?

Цезаровото сечение може да бъде планирано за точно определен момент. Самата операция трае значително по-кратко от нормалното раждане и жената обикновено вижда бебето минути след началото и. Дава възможност раждането да завърши бързо, което я прави незаменима при спешни случаи. При определени ситуации (седалищно предлежание – бебето е със седалището на долу, несъразмерен за таза едър плод и някои други) операцията е по-щадяща плода. Жените родили с цезарово сечение в по-късна възраст страдат по-рядко от смъкване на влагалището и матката и от незадържане на урината - състояния, които се свързват с травма на родилните пътища, особено при раждане на по-едри плодове.

Какви са недостатъците?

Както всяка операция има рискове и въпреки че сериозните от тях са твърде редки, според проучвания майчината смъртност след цезарово сечение е по-висока от тази след нормално раждане. Кръвозагубата по правило е по-голяма от тази при нормално раждане. Възстановителния период е по-дълъг от нормалното раждане, в първите часове бременната не може да се грижи за бебето. При повторна бременност усложненията са по-чести, като някои от тях са потенциално много опасни – предлежаща плацента (placenta praevia), враснала плацента (placenta accreta), руптура на матката. Веднъж направено цезарово сечение до голяма степен предопределя при следваща бременност повторно цезарово сечение. След операция остава белег от разреза (в повечето случаи е фин и почти незабележим, но понякога може да е доста груб).

Винаги ли цезаровото сечение е по-щадящо за плода?

Не. Широко разпространено погрешно схващане е, че цезаровото сечение винаги е по-щадящо за бебето. В същност рязкото изваждане от плода от матката може да създаде проблем пред адаптацията на бебето. Опасността е толкова по-сериозна, колкото по-рано (преди определения термин) се прави операцията. Проучвания показват, че при планирани цезарови сечения преди термин  се налага по-често новородените да бъдат приемани в интензивните неонатологични отделения. От друга страна липсват всякакви доказателства, че новородените след цезарови сечения са в по-добро състояние от новородените след нормални раждания. Индиректно доказателство в този смисъл е фактът, че въпреки значително увеличения брой цезарови сечения не се наблюдава еквивалентна положителна промяна в състоянието на новородените.

Има ли значение техниката?

Добрата оперативна техника на лекаря остава изключително важно условия за успех.Като цяло цезаровото сечение е добре известна и стандартизирана операция, при която няма възможност за значителни отклонения в последователността на действията. Въпреки това съществуват техники на отваряне и затваряне на коремната стена, които съкращават времето на операцията, намаляват кръвозагубата и намаляват следоперативния дискомфорт. Пример е техниката предложена от Stark, която ползвам от години с отлични резултати, винаги когато е възможно.

Какво е обезболяването при цезарово сечение?

Обичайно се прави спинална анестезия, при която жената не чувства болка за определено време от кръста на долу. Освен, че не губи съзнание, при този вид анестезия използваните лекарства не преминават от майката в плода. При определени (спешни) състояния може да се наложи даването на обща упойка, което става с поставяне на тръба в дихателните пътища.

Каква е продължителността на операцията?

От 15 минути до 1 час (рядко). Зависи от това дали става въпрос за първо цезарово сечение или повторно (имало ли е други коремни операции), дали жената е с наднормено тегло (увеличава времето и усложненията!), каква е причината за цезаровото сечение, използваната техника, сръчност на оператора, добрата асистенция и подходящи инструменти и шевен материал. В крайна сметка не бива да се забравя, че времетраенето на операцията не е самоцел и и не става въпрос за състезание.

Кога сме сигурни, че по-добрият начин на раждане е чрез цезарово сечение?

Това са всички случаи, при които спешно трябва да се завърши раждането, а няма готовност за това. Например падане на тоновете (сърдечната дейност на плода), говорещо за определена заплаха поради намалено снабдяване на плода с кислород, отлепване на плацентата и т.н. Освен спешността има състояния, за които знаем, че са свързани с повишен риск при раждането и тогава предлагаме операцията да бъде запланувана предварително. В големия процент от случаите, когато бебето е с главата надолу обаче може да се произнесем едва след началото на раждането. Прогресиращо раждане, изразяващо се в увеличаване на разширението и смъкване на главата на плода в таза (които се установяват с периодични прегледи) са показателни, че раждането може да завърши чрез естествените пътища. Обратно, ако има забавяне, било то в разширението или пък спускането на плода, при това при наличие на силни маточни контракции трябва да преоценим на поведението и при нужда да преминем към операция. Т.е. как да роди жената се определя най-добре близо до термина или в хода на самото раждане.

Планиране на цезаровото сечение – за коя седмица?

Бременността, особено в последните месеци е натоварване на организма на жената и обикновено бременните настояват за определяне на възможно най-ранната дата за операция. Трябва да се знае обаче, че колкото по-близо до термина се прави цезаровото сечение, толкова по-добри са резултатите за новороденото. Няма никакво значение какво е предполагаемото тегло на плода изчислявано с ултразвук.Например бебе с тегло 3200гр. може да бъде незряло, ако е родено няколко седмици преди термин, въпреки че по тегло то покрива критериите за доносен плод. За това е добре (особено при цезаровите сечения по желание) да се определя дата за операция не по-рано от последните две седмици на бременността.

___

*Димитров А, Съвременни проблеми на абдоминалното родоразрешение, Дисертация за получаване на научна степен: “Доктор на медицинските науки”

**Информационна система за ражданията

click-to-consult