АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Рак на маточното тяло – задължително ли е отстраняването на матката?

Ракът на маточното тяло (ендометриума) е най-честото злокачествено заболяване, с което гинеколозите се срещат. Годишно в България се откриват около 1300 нови случая. Най-често заболяването се проявява след менопаузата  – пикът е около 65-70г. възраст. Появата на кървене при такива жени често е първия симптом на болестта  и сигнал, че трябва да се потърси веднага лекарска помощ. До колкото в тази възрастова група никой отдавна не мисли за бременност, то решението да се премахне заболелия орган  чрез операция (хистеректомия) е лесно. В същност правилното лечение е премахване не само на матката, но също на яйчници, маточни тръби, лимфни възли в таза и около големите съдове. Въпреки че, основно засегнати са жените в посочената възраст, рак на маточното тяло се среща макар и по-рядко при млади жени, които имат менструация, а някои от тях и планове за бъдещи бременности. Според статистиката у нас – 1,72% от заболелите са до 40 г. възраст, а тези под 45г. възраст – около 5%. Имайки предвид, че все повече жени отлагат плановете за забременяване за по-късно, както и наблюдаваната тенденция за повишаване на броя на младите хора с наднормено тегло (рисков фактор за този вид рак), вече не е изключителна рядкост да се открият пациентки с рак на маточното тяло, които обаче искат да запазят матката, защото имат планове да раждат. В такива случаи предложението за оперативно лечение  - хистеректомия за тях не е лесно за приемане, защото ги лишава от възможността да забременеят. За щастие днес има възможност при определени случаи отстраняването на матката да бъде избегнато  до завършване на репродуктивните планове.


Първото, което трябва да се отбележи е, че съвсем не при всички случаи на рак на маточното тяло е удачно и възможно да се предприеме консервативно лечение, т.е. такова, при което матката се запазва. Както беше отбелязано по-горе, обсъждането на подобна възможност трябва да се прави само при млади жени, желаещи тепърва да забременяват.


Тип на рака. В същност под общата диагноза рак на маточното тяло се крият множество  форми, които са твърде различни по  причини за поява, бързина и начин на разпространение, както и крайна прогноза за излекуване. Най-честият тип е ендометроидния аденокарцином. Той е и с най-добра прогноза. Ето защо единствено  при него може да бъде опитано лечение със запазване на матката
Степен на диференциация на тумора. Дори от един и същи тип, туморите има различна степен на дифca endometrii USеренциация (зрялост). Незрелите (с ниска диференциация)  са с най-лоша прогноза. За консервативно лечение може да се мисли само при високодиференцирани (зрели) видове.
Типа и зрелостта се определят в лаборатория след като е взета тъкан от тумора чрез хистероскопия.

Важно е самият тумор да е установен в ранен стадий – когато засяга само лигавицата на матката (наречена ендометриум) и не навлиза  по-дълбоко в следващия слой мускулатура (неречен миометриум). Преценка за това се прави с ултразвуково изследване и ядрено-магнитен резонанс. С образни методи на изследване трябва да се изключи и вероятността за наличие на метастази извън матката в лимфните възли, както и наличие на съпътстващи тумори на яйчниците. Пациентките трябва да са съгласни да им бъдат извършвани множество прегледи и изследвания докато трае лечението.

Какво е лечението?
Използват се два основни метода, почти винаги в съчетание:
Локално изрязване на самият тумор, което се извършва под контрола на окото с хистероскопия
Лекарствено лечение  с  приложение на хормони (гестагени) или медикаменти  влияещи на хормоните, които потискат развитието на тумора. Те от своя страна могат да се прилагат като ежедневен прием на таблетки, инжекции  или чрез поставяне на хормонална спирала, която отделя веществото директно на ниво матка.

Колко продължава лечението?
Няма унифицирана схема, но времето може да варира от 4-6 месеца до година.

Какъв е резултатът от лечението?
Винаги съществува риск от отсъствие на повлияване, поради което периодичните контролни прегледи са задължителни. Проучванията показват, че средно в около 80% от случаите има пълно повлияване. След края на лечението, дори и при постигнат пълен успех е възможно след определен период от време болестта да се завърне.

Какво следва след края на лечението?
Трябва да се опита бързо забременяване. За целта най-добре да се използва асистирана репродукция и да не се чака спонтанна бременност. Самата бременност и по-скоро хормоните, които се образуват в тялото на жената имат повече предпазващ ефект по отношение на рака на маточното тяло. Различните проучвания показват различни резултати по отношение на постигнатите бременности, някои стигащи до 100%, но средно процентът се движи около 73.


Какво следва след бременността и раждането?
Когато жената е приключила с ражданията, разумното действие е да се предприеме радикално лечение – отстраняване на матката. Алтернативно, с поемане на всички рискове може да се мисли за поставяне на хормонална спирала и периодични контролни прегледи.