АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Серклажът - може би ефективен

ImageСкорошен метаанализ показва, че извършването на серклаж е свързано с намаление на броя на загубени бременности и смъртността при деца преди изписването им от болница при майки, на които пред това е бил приложен. Но резултатът не покрива критериите за статистическа достоверност.

При това той важи само за едноплодната бременност. При близнаците ефекта му е бил негативен по отношение на задържане на бременността. Проучването е извършено като са събрани индивидуалните пациентски данни от седем рандомизирани контролирани проучвания сравняващи 2091 бременни с потвърдена или подозирана цервико-истмична недостатъчност, на които е правен или не серклаж. При мултивариантен анализ нито акушерската анамнеза, нито дължината на маточната шийка са имали влияние върху ефикасността на серклажа да предпазва от преждевременно раждане. Според резултатите потенциалният положителен ефект би могъл да достигне дори до 40%, но за това са нужни допълнителни проучвания. Така тази стара оперативна процедура все още не може да намери категорични данни подкрепящи ползата от нея. Съвет за практиката – да се избягва при многоплодна бременност.

Източник: BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 114 (12), 1460–147